Nederland in 2120

Hoe gaan we in het dichtbevolkte Nederland de stikstof, stijgende zeespiegel en al die droge, hete zomers te lijf? Hoe ziet het nu al dichtbevolkte Nederland er over pakweg honderd jaar uit? Zeventien wetenschappers van de Landbouwuniversiteit Wageningen hebben er over nagedacht.

Het resultaat is samengevat in een opgewekt rapport met daarin een kaart van Nederland zoals dat er in het jaar 2120 uit zou kúnnen zien. Een paar zaken vallen op.

Foto: Floris Oosterveld

Om met de natuur te beginnen: het Nederland van 2120 heeft veel meer bos en veel meer water dan het Nederland van nu. De bekkens van rivieren zijn breder om hoogwaterpieken beter op te vangen.

Landbouwgrond gehalveerd
De hoeveelheid landbouwgrond is in 2120 teruggebracht tot de helft van wat er nu is. De landbouw concentreert zich op vruchtbare kleigronden, zoals in Groningen, Friesland en de IJsselmeerpolders. De productie in de veehouderij is nog maar een derde van de huidige productie.

De bevolkingsgroei, van bijna 17,5 miljoen nu naar 20 miljoen in 2100, wordt voor een belangrijk deel opgevangen in middelgrote, deels nieuwe steden in Zuid- en Oost-Nederland. Download hier de toekomstkaart van Nederland in hoge resolutie