De Ierse fotograaf Owen Humphreys maakte spectaculaire opnamen van grote zwermen spreeuwen in de avondlucht. Voor de één is het een romantisch schouwspel van de natuur; de ander zal het met de horrorfilm ‘Birds’ van Alfred Hitchcock associëren.

In het najaar komen er vanuit Noord en Midden-Europa miljoenen spreeuwen naar onze omgeving. Rond de slaapplaatsen vormen zich dan dichte “wolken” van spreeuwen.
Met alle respect voor zijn fotowerk; de synchroon zwenkende vogelzwermen zijn nóg fascinerender als je het op film bekijkt, zoals in deze amateuropname van Sophie Windsor Clive en Liberty Smith die toevallig met hun roeibootje op de juiste tijd en plaats waren.
De manier waarop duizenden spreeuwen allemaal plotseling van richting veranderen of van snelheid is nog steeds het geheim van de natuur. Er bestaan talrijke theorieën over, zowel wetenschappelijke als bovennatuurlijke.