Zo aarzelend als het mondkapje in het Nederlandse straatbeeld verscheen, zo abrupt is het meest zichtbare symbool van de strijd tegen de pandemie ook weer verdwenen, nu de plicht zo’n bescherming te dragen is komen te vervallen.

Foto: George Hirner

We hebben het mondkapje in openbare ruimtes relatief kort gedragen in vergelijking met de landen om ons heen. De oorzaak daarvoor ligt bij RIVM-directeur Jaap van Dissel die – zo ongeveer als enige deskundige ter wereld – halsstarrig bleef voldhouden dat het dragen van een mondkapje nutteloos was.

Hoewel de pandemie op z’n retour lijkt en de meeste corona-maatregelen zijn opgeheven, zijn er voldoende Nederlanders te zien die op drukke plaatsen nog even het zekere voor het onzekere nemen, waar veel voor valt te zeggen. Omdat na al het onderzoek dat er (internationaal) inmiddels naar is gedaan, nu wel vast staat dat mondkapjes wel degelijk bescherming bieden. Zelfs Jaap van Dissel gelooft het nu.