Foto: Eveline van Egdom

In het kader van de ‘Week van de Eerlijke Beeldvorming’ lanceert het Haagse Straat Consulaat een reeks persfoto’s dat een realistisch beeld geeft van dak- en thuisloze mensen.

“Dakloze mensen worden vaak eenzijdig gepresenteerd in de media, waarbij de volledige diversiteit van deze groep niet aan bod komt. Het is opmerkelijk dat vrouwen bijvoorbeeld bijna nooit worden afgebeeld.
Ook andere vormen van dakloosheid komen niet aan bod, zoals jongeren die aan hun lot worden overgelaten door jeugdzorg, mensen die in tentjes in het bos slapen en mensen die van de ene naar de andere bank verhuizen”,

Foto: Eveline van Egdom