De oudste en dikste ijsplaat van de Noordpool verdwijnt twee keer zo snel als verwacht. Dat valt af te leiden uit deze verontrustende time-lapse video van de American Geophysical Union

Daar zie je in een akelige versnelling de ontwikkeling van het poolijs sinds 1984, kort nadat de eerste betrouwbare satellietbeelden zijn gemaakt.

De video is gebaseerd op data uit een nieuwe studie die in vakblad Geophysical Research Letters verscheen. Volgens de meest recente berekeningen krimpt de dikte van het ijs met 40 centimeter per decennium.
Sinds de jaren tachtig is er al meer dan anderhalve meter verdwenen en het gaat almaar harder.

Nepnieuws?
Klimaatontkenners kwalificeren dit bericht als ‘nepnieuws’.
Gelukkig zijn er deze beelden.
Maar die zijn vast weer ‘gemanipuleerd’?