In oktober vorig jaar begon Jeroen Wolf met zijn video-documentaire. Hij sprak in Amsterdam op straat mensen aan en vroeg ze ‘op camera’ naar hun leeftijd. Het doel was om een groep van honderd mensen te verzamelen, van 0 tot 100.

De eerste twee jaar heeft Jeroen handig opgelost. Voor de laatste jaren struinde hij verzorgings- en verpleeghuizen af. Ik begrijp dat het grootste probleem het vinden van een sprekende 99-jarige was. Toen hij haar vond, wéigerde ze te zeggen hoe oud ze was. Dat schiet niet op natuurlijk.
Het kostte de filmmaker vier maanden om zijn ‘model’ tot een eerlijke bekentenis te dwingen. God zij dank, kort voor haar honderdste verjaardag.