Tot nu toe gebruikte ik mijn server eigenlijk alleen voor het opbouwen van een digitale muziekbieb. Daarna volgde de aanleg van een film-database. En nu staat dan eindelijk ook een selectie van enkele van mijn foto-galerijen online. Het werd een keer tijd.


Uit de map ‘Rusland 2009