Hart van Nederland zond deze week beelden uit van een uniek schouwspel, dat duizenden spreeuwen opvoerden boven de weidelanden van het Friese Veenwouden.

Vanaf een afstandje lijken de vogels zich te gedragen als één. Maar hoe kan het dat de vogels niet op elkaar klappen? Volgens het It Fryske Gea, de provinciale vereniging voor natuurbescherming in Friesland, ligt dat aan twee dingen. Ten eerste vliegen de spreeuwen allemaal zo’n 36 kilometer per uur. Want remmen of versnellen kost te veel energie.

Buurvogels
Dan zou het dus fout kunnen gaan in de bocht. Maar daarvoor hebben de slimme spreeuwen nóg iets bedacht. Iedere vogel houdt maximaal zeven buurvogels in de gaten en zorgen dat ze daar niet tegenaan vliegen. Als een paar spreeuwen van koers veranderen, dan verspreidt die beweging zich dus door de hele wolk.

Ik kies even niet voor de film die de redactie van Hart van Nederland van de ‘Noormannen’ doorgespeeld had gekregen, maar voor de film die Robert Jan Boonstra diezelfde avond naar YouTube uploadde. Dit is wat hij zag toen de avond viel in Feanwalder.