Soms is de geschiedenis een dubbeltje op zijn kant. Wat als het dubbeltje de andere kant op was gevallen? Hoe had onze wereld er dan uitgezien? Had New York dan bijvoorbeeld nu nog een Nederlandse stad geweest? Het wetenschappelijke tijdschrift Quest geeft antwoorden.

Gezicht op Nieuw Amsterdam, geschilderd door Johannes Vingboons. (Bron: 1664, Rijksmuseum)

Begin zeventiende eeuw bouwden Nederlanders een nederzetting op het Amerikaanse continent. Nieuw Amsterdam werd de hoofdstad van de kolonie Nieuw Nederland. Dat grensde aan andere Europese koloniën zoals Nieuw Zweden, Nieuw Frankrijk en Nieuw Engeland. ­
Logisch dat de Engelsen hun oog lieten vallen op de florerende stad. In 1664 ver­overden ze het met speels gemak tijdens de Tweede Engels-Nederlandse ­Oorlog. Tien jaar later werd heel Nieuw Nederland officieel overgedragen. Nieuw Amsterdam heette voortaan New York.

Scheiding van Nederland
Stel dat het Nederland gelukt zou zijn om de kolonie te kunnen verdedigen tegen al die grote vijanden. Dan was de macht van Engeland in Noord-Amerika lang zo groot niet geweest. En dan was dat wat nu de Verenigde Staten heet wellicht een lappendeken van Europese koloniën gebleven, met Nieuw Nederland op een prominente plek aan de oostkust. Misschien was de kolonie wel zo groot en machtig geworden dat het zich los zou maken van het moederland.