Bronbericht: Portrait of Michael Gove ‘visible from space’ drawn on beach in Brexit protest

Op welke manier Groot Brittannië al dan Europa verlaat is nog volstrekt onduidelijk. Premier Boris Johnson is er ondertussen in elk geval in geslaagd de Britse bevolking nog verder en tot op het bot te verdelen.

Je kunt van de geplaagde Britse premier Johnson zeggen wat je wilt,
maar niet dat hij op straat het morrende volk uit de weg gaat.

De actiegroep Led By Donkeys heeft inmiddels met spectaculaire campagnes vleugels gekregen. Zo verscheen er recent op het strand aan de kust van North Yorkshire een boodschap in het zand die zelfs zichtbaar is vanuit de ruimte. Het gaat om een tekst van Michael Gove, de minister die verantwoordelijk is voor de voorbereiding van de ‘no deal’-Brexit waar premier Johnson op aanstuurt. lees meer