Op internet verwijzen naar mooie foto′s is linke soep want voor je het weet krijg je een bestraffende mail vanwege een schending van de Auteurswet (1912). En als je pech hebt krijg je daar ook direct een begeleidend ‘schikkingsvoorstel’ bij. De foto′s in deze posting zijn allemaal (no worries) vrij te downloaden.
Sterker nog: ik zou me als maker alleen maar vereerd voelen.

Bijgevoegd (hierboven) een voorbeeld vanuit zonnig Valencia waar ik de voorbije paar dagen heb rondgebanjerd. De hele serie vind je hier.

De film op Vimeo
En een korte impressie van e.e.a. heb ik in een snelle presentatie op Vimeo gezet.
Met een kek muziekje er onder. Oók vrij van auteursrecht.
Nota bene afkomstig uit het muziekarchief van Facebook 🙂

https://vimeo.com/268933074